Home > Czech > Digitální domov > Multimediální centra > Jakým způsobem znovu napáruji ovladač FlyMotion?

Jakým způsobem znovu napáruji ovladač FlyMotion?

Vyjměte USB stick. Na klávesnici podržte šipku nahoru a dolu společně s tlačítkem enter. Ovladač se přepne do párovacího módu. Vložte USB stick, dojde k novému namapování.