Home > Czech > Digitální domov > Alarmy > Jak u Sonixu spínají výstupy O1-O3?

Jak u Sonixu spínají výstupy O1-O3?

Příkazy pro O1-O3 jsou v tabulce k´du. Výstupy jsou LOG1 při sepnutí, musí se připojit na tranzistorový spínač. Naprudko se nemůže připojit nic co má větší příkon než pro LOG1